logo

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Søk

Du er her:

AutoPASS-avtale

Hvordan oppnå rabatt i AutoPASS-løsningen

For å oppnå rabatt i sambandet, må det benyttes en gyldig AutoPASS-brikke. Rabattene gis for kjøretøy i gruppe AP1 – AP9, men ikke for El-kjøretøy og MC. Med gyldig brikke uten lokal avtale med Bastø Fosen oppnår man 10 % rabatt. Man kan inngå rabattavtale med Bastø Fosen og oppnå rabatt på 30 % ved å betale et forskuddsbeløp fastsatt av AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2020

Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale.

Her er oversikt over forskuddsbeløpene:

For kjøretøy i bilgruppe AP1‐AP2 (inntil 8 m) er det kr 3.600 pr. kjøretøy inkludert last.

For kjøretøy i bilgruppe AP3‐AP6 (8,01-17,5 m) er det kr 12.000 pr. kjøretøy inkludert last.

For kjøretøy i bilgruppe AP7‐AP9 (over 17,5 m) er det kr 20.000 pr. kjøretøy inkludert last.

Storbrukere bedrift som har mer enn 2 kjøretøy i kategori AP3- AP6 (8 – 17,5 meter) eller kategori AP7 – AP9 (17,51 meter og oppover), kan be om kalkulering av forskuddsbeløpet basert på gjennomsnittlig forventet månedsomsetning ganger 1,5 for alle kjøretøy de registrerer inn i en tilleggsavtale med Bastø Fosen. 

Tabellen under gjelder for storbrukere som har "MER ENN 2 KJØRETØY" på en avtale:

 

 

Gruppe

 

 

Lengde

 

 

Per kjøretøy

Minimum antall kjøretøy det må betales fullt forskudd for

 

 

Minimumsbeløp

AP3-AP6

8 meter til 17,5 meter

12000

2

24000

AP7-AP9

17,51 meter og oppover

20000

2

40000


Fra 3. kjøretøy og oppover gjelder følgende regelsett:
Forskuddet settes til høyeste beløp av følgende:
- Minimum betale for 2 kjøretøy (24.000 NOK opp til AP6) eller (40.000 NOK for AP7 og oppover).
- Minimum betale for forventet omsetning for 1,5 måned for alle kjøretøy som registreres på avtalen.

Dette innebærer at kalkulering av forskuddsbeløpet når man har over 2 kjøretøy, må gjøres på følgende måte:
Rabattert pris (i riktig kategori) pr. overfart ganges med forventet antall reiser pr. mnd. totalt for alle kjøretøy i avtalen. Det utregnede beløpet pr. mnd. ganges med 1,5.

Forskuddsbeløpet som beregnes ved opprettelse av avtale er fullt forskudd for alle kjøretøy i avtalen. Etter at avtale er opprettet, kan firmakunder som har mer enn 2 kjøretøy i kategori AP3 – AP9, og ønsker å endre forskuddsbeløpet, sende en mail til mosshorten@skyttel.no og oppgi ønsket forskuddsbeløp. Beløpet kan ikke være lavere enn minimumsbeløp ut ifra tabellen eller gjennomsnittlig omsetning pr. mnd. x 1,5. Når faktura er betalt oppnår man 30% rabatt.

                                                       *****
For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for.
For kjøretøy i bilgruppe AP1 (inntil 6m) med henger viser vi til pkt. 3.3 i AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2020.


Om AutoPASS-brikken

Ifølge konsesjonsvilkår skal Bastø Fosen ikke være brikkeutsteder.

Om man ønsker å kunne betale med AutoPASS-brikke og ikke har brikke i bilen sin fra før, må man inngå hovedavtale med et bompengeselskap som utsteder brikker, se www.autopass.no.

Deretter kan man inngå tilleggsavtale med Bastø Fosen.


Utenlandske brikker

I tillegg til norske AutoPASS-brikker kan man bruke brikker fra utenlandske tjenesteleverandører, som inngår i EasyGo-samarbeidet, for eksempel BroBizz®, ØresundBizz®, AutoBizz eller Go-Box.


Hvordan inngå rabattavtale med Bastø Fosen

Man kan inngå tilleggsavtale via linken: Tegn AutoPASS-avtale med Bastø Fosen AS

For generelle henvendelser om AutoPASS kontakt vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS

E-post: mosshorten@skyttel.no

Telefon:  (+47) 55 30 00 01 

Bastø Fosen AS                                           
Rustadbrygga 5                                            

Postboks 94                                                  
N-3191 Horten                                               
E-post: bastohorten@fosen.no                   
Tlf: (+47) 33 03 17 40
(Man - fre fra kl. 08:00 - 15:30)
 

For henvendelser angående AutoPASS, kontakt
vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:

E-post: mosshorten@skyttel.no
Tlf:
 (+47) 55 30 00 01 (Man - fre fra kl. 09:00 - 15:00)