logo

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Søk

Du er her:

AutoPASS-regulativ 2020

Våre takst- og rabattbestemmelser som gjelder etter innføring av AutoPASS-brikkebetaling, fremgår av det til enhver tid gjeldende «AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten».

Regulativet, herunder priser og vilkår, blir normalt regulert ved årsskiftet og publisert på vår webside og i egne prislister.

Informasjon om våre priser og vilkår gjeldende f.o.m. 01.01.2020 finnes her:

AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 01.01-31.03 og 01.11.-31.12.2020

AutoPASS‐regulativ for riksvegferjesambandet Moss‐Horten 01.04.-31.10.2020

Priser 2020

AutoPASS-avtale

Bastø Fosen AS                                           
Rustadbrygga 5                                            

Postboks 94                                                  
N-3191 Horten                                               
E-post: bastohorten@fosen.no                   
Tlf: (+47) 33 03 17 40
(Man - fre fra kl. 08:00 - 15:30)
 

For henvendelser angående AutoPASS, kontakt
vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:

E-post: mosshorten@skyttel.no
Tlf:
 (+47) 55 30 00 01 (Man - fre fra kl. 09:00 - 15:00)