logo

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Søk

Du er her:

Historikk

Den 12. september 1994 søkte Fosen Trafikklag ASA på vegne av selskap under stiftelse, om konsesjon på drift av fergesambandet mellom Moss og Horten for perioden 1996 - 2005. Den 3. november 1995 ble søknadene om konsesjon fra Gokstad og selskap under stiftelse avgjort i sistnevntes favør.

Selskap under stiftelse ble formelt stiftet den 12. oktober 1995 og fikk navnet Bastø Fosen AS.

Høsten 2003 ble konsesjonen fornyet for 10 nye år. Konsesjonsperioden er fra 1. januar 2006 og gjelder til 31. desember 2015.

Trafikken den første 10-års perioden økte mer enn forventet. I det siste året Gokstad AS hadde konsesjonen ble det fraktet ca. 720 000 kjøretøyer. i 2012 fraktet selskapet 1 700 000 kjøretøy. 

Da Bastø Fosen AS overtok konsesjonen var det timesavganger. Nå er det 15 minutter mellom avgangene i det meste av sambandets åpningstid.

Bastø Fosen AS                                           
Rustadbrygga 5                                            

Postboks 94                                                  
N-3191 Horten                                               
E-post: bastohorten@fosen.no                   
Tlf: (+47) 33 03 17 40
(Man - fre fra kl. 08:00 - 15:30)
 

For henvendelser angående AutoPASS, kontakt
vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:

E-post: mosshorten@skyttel.no
Tlf:
 (+47) 55 30 00 01 (Man - fre fra kl. 09:00 - 15:00)